28/02/2015 | 0

Virginia bồi thường nạn nhân triệt sản

Virginia bồi thường nạn nhân triệt sản

Richmond, Virginia. (CBS) — Nghị viện tiểu bang Virginia hôm Thứ Sáu ngày 27 tháng 2 biểu quyết bồi thường cho 4 người còn sống sót bị buộc phải tham gia một chương trình triệt sản tại các cơ sở của tiểu bang.

Bốn người dân từ miền trung Virginia nói rằng họ cám ơn nỗ lực của tiểu bang nhằm sửa chữa lại một sai lầm. Từ thập niên 1920 đến thập niên 1970, nhiều người dân ở Virginia bị triệt sản dù họ không muốn. Phần lớn các cuộc giải phẫu triệt sản đã được thực hiện ở nơi mà bây giờ trở thành Trung Tâm Huấn Luyện Miền Trung Virginia ở Madison Heights. Hai chị em bà Sadie và Janet Ingram từ Brookneal, bà Rose Brooks và ông Lewis Reynolds từ Lynchburg đã cùng với Dân Biểu Ben Cline và nhiều nhà làm luật khác xuất hiện tại một cuộc họp báo ở Nghị Viện Tiểu Bang. Các nhà làm luật đã phân bổ tiền từ ngân sách tiểu bang để bồi thường 25,000 Mỹ kim cho mỗi nạn nhân. Ông Lewis Reynolds nói rằng, ông đã sống gần trọn một cuộc đời trong đó ông mong muốn một gia đình, những không bao giờ có được một gia đình, và ông đã thành hôn hai lần.

Bà Rose Brooks thì nói rằng, bà đã tha thứ cho chính quyền vì tôn giáo của bà kêu gọi tha thứ. Tiểu bang Virginia đã xác định khoảng hơn một chục người hội đủ điều kiện được nhận bồi thường và còn sống, nhưng các nhà làm luật đã dành ra thêm 400,000 Mỹ kim, trong trường hợp có thêm người đòi bồi thường. Bộ Y Tế tiểu bang Virginia sẽ thành lập một tiến trình cho phép người dân khai báo để đòi bồi thường. (Huy Lam)