21/02/2014 | 0

Virginia biểu quyết ngân sách Medicaid

Virginia biểu quyết ngân sách Medicaid

Richmond, Virginia. (CBS)
Hạ Viện và Thượng Viện tiểu bang Virginia thông qua kế hoạch ngân sách, chuẩn bị cho một trận tranh luận chính trị về việc liệu có chấp nhận ngân sách Medicaid của liên bang để mở rộng chương trình bảo hiểm y tế cho người dân Virginia có thu nhập thấp hay không.
Thượng Viện tiểu bang, bị chia rẽ về mặt chính trị, đã chuẩn thuận một điều khoản, cho phép sử dụng ngân sách mở rộng Medicaid của liên bang để giúp 250,000 người mua bảo hiểm tư nhân. Ba thành viên thuộc đảng Cộng Hòa cùng với 20 thành viên đảng Dân Chủ bỏ phiếu để đưa điều khoản vào ngân sách 2 năm của tiểu bang.
Trong khi đó Hạ Viện tiểu bang, mà đảng Cộng Hòa chiếm ưu thế, đã quyết định bãi bỏ một điều khoản Medicaid tương tự trước khi thông qua kế hoạch ngân sách của mình. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện cho phép biểu quyết về một sửa đổi, phản ánh đề xuất Medicaid của Thượng Viện, trước khi Hạ Viện và Thượng Viện bắt đầu đàm phán ngân sách. Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện cũng cảnh báo rằng Thượng Viện và Thống Đốc Terry McAuliffe có thể gây nguy hiểm cho việc thông qua ngân sách bằng cách mở rộng Medicaid trong khuôn khổ kế hoạch chi tiêu mới của tiểu bang.
Dự luật ngân sách được thông qua vào hôm Thứ Năm thể hiện những thay đổi kế hoạch chi tiêu 95.9 tỷ Mỹ kim, mà cựu Thống Đốc Bob McDonnell giới thiệu vào tháng 12.

Hằng Nguyễn