07/02/2014 | 0

Virginia: Biển Nhật Bản Được Gọi Là Biển Đông

Virginia: Biển Nhật Bản Được Gọi Là Biển Đông

Tin Seoul, Nam Hàn. (Reuters)
Bộ Ngoại giao Nam Hàn hoan nghênh việc nghị viện tiểu bang Virginia của Hoa Kỳ chấp thuận dùng tên Biển Đông của Nam Hàn trong sách dạy địa lý cho học sinh thay thế cho danh xưng Biển Nhật Bản.
Phát ngôn viên Cho Tai-young nói rằng các tổ chức quốc tế đã thông qua một nghị quyết hợp lý, Tiểu bang Virginia chấp nhận tên Biển Đông của Nam Hàn vì đây là sự hơp lý và Nam Hàn hoan nghênh dự luật đã được nghị viện Virginia thông qua.
Trong ngày thứ Năm, nghị viện Virginia đã thông qua dự luật với 81 phiếu thuận so với 15 phiếu chống, dự luật tuyên bố sách dạy học phải được Hội đồng Giáo dục chấp thuận, Biển Nhật Bản phải gọi là Biển Đông.
Qua cuộc bọp báo trong ngảy hôm nay, Bộ trưởng Nội các Nhật Yoshihide Suga nói rằng quyết định của nghị viện Virginia hoàn toàn không thích đáng, Biển Nhật Bản là tên được quốc tế chấp nhận, trong đó có chính phủ Hoa Kỳ.
Nhật Bản sẽ khiếu nại với cộng đồng quốc tế để gọi cho đúng tên.
Dự luật đã được thượng viện Virginia thông qua. Thống đốc Terry McAuliffe có quyền phủ quyết, nhưng ông ta là một người thân Nam Hàn cho nên dự luật được rộng rãi tin tưởng sẽ được ký ban hành.
Dự luật là sự chiến thắng của 82,000 người Mỹ gốc Triều Tiên. Nam Hàn và Nhật đã tranh chấp trong nhiều năm về tên vùng biển phân cách 2 nước.

Huệ Võ