15/02/2014 | 0

Virginia bác lệnh cấm hôn nhân đồng tính

Virginia bác lệnh cấm hôn nhân đồng tính

Tin Norfolk, Virginia (Reuters)
Một thẩm phán liên bang phán quyết rằng lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang Virginia là vi hiến, là từ chối quyền tự do cơ bản của các cặp đồng tính.
Phán quyết của thẩm phán tòa án quận hạt Hoa Kỳ, Arenda Wright Allen, tại thành phố Norfolk, tiểu bang Virginia tạo thêm động lực cho sự chấp thuận hôn nhân đồng tính ngày càng tăng tại Hoa Kỳ. Thẩm phán Allen nói, lệnh cấm hôn nhân đồng tính của tiểu bang Virginia vi phạm quyền thực hiện thủ tục và bảo vệ công bằng của luật pháp theo Hiến Pháp Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, bà tạm thời chưa thực hiện việc bãi bỏ lệnh cấm để đợi phán quyết kháng cáo của Tòa Phúc Thẩm Quận Thứ Tư. Bà Allen đã ra lệnh chuyển lên cấp trên đề nghị cuối cùng vào ngày 14 tháng 3. Nguyên đơn trong vụ kiện này là Tim Bostic. Ông cho biết, ông và người bạn đời của mình rất vui mừng.
Quyết định trong vụ kiện Bostic chống lại Rainey, là trường hợp hai cặp đồng tính kiện đòi bãi bỏ lệnh cấm kết hôn đồng tính của tiểu bang Virginia, tiếp theo 2 phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hồi năm ngoái. Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Virginia Mark Herring hoan nghênh phán quyết và nói quyết định của tòa là một bước tiến lớn về quyền bình đẳng tại tiểu bang.
Hiện có 17 tiểu bang, cộng với District of Columbia, công nhận hôn nhân đồng tính, kể cả 6 tiểu bang hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính trong năm 2013.
Hằng Nguyễn