Vinh danh vị ân nhân của thuyền nhân Việt tại Canada

Nhằm mục đích vinh danh vị ân nhân của những thuyền nhân Việt Nam tại Canada gần 40 năm trước, đó là giáo sư Howard Adelman, tổ chức Voice tại Canada đã tổ chức một buổi họp mặt cộng đồng vào thứ Tư 11/11/2015. Giáo sư Howard là người đã sáng lập “Chiến Dịch Cứu Nạn” (Operation Lifeline), một sáng kiến từng giúp định cư hàng chục ngàn thuyền nhân Việt Nam ở Canada. Phong trào này đã làm dấy lên trên toàn cõi Canada làn sóng bảo trợ các thuyền nhân Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.