Vinh danh 52 năm ngày Quân Lực VNCH 19/6 tại Dorchester, Massachusetts

Ngày 19 tháng 6 năm 2016 là đúng 52 năm từ ngày thành lập Quân Lực VNCH. Tại thành phố Dorchester, trung tâm của người Việt tị nạn CS trong tiểu bang Massachusetts, Cộng đồng người Việt đã tổ chức ngày lễ tưởng nhớ ngày Quân Lực VNCH và ghi ơn những anh hùng chiến sĩ trong VNCH đã hy sinh để bảo vệ Miền nam Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây.