Vĩnh biệt Thiếu Tướng Lê Minh Đảo

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, cựu tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, Quân Lực VNCH, sinh vào ngày 5 tháng Ba năm 1933 tại Gia Định, thủ đô Sàigon. Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã qua đời vào lúc 1 giờ 45, ngày 19 tháng 3 năm 2020 tại bệnh viện Hartford, Connecticut, hưởng thọ 87 tuổi. Hôm nay, ngày 21 tháng 3, linh hài của thiếu tướng đã được đưa đến nhà quàn Carmon tại thành phố Windsor, CT. Trường Giang đang có mặt tại đây để tường trình sự kiện này như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.