30/12/2020 | 7

Vietnam Airlines phát hành cổ phiếu huy động 8,000 tỷ để trả nợ

Vietnam Airlines phát hành cổ phiếu huy động 8,000 tỷ để trả nợ

Phi cơ Airbus A330 của Vietnam Airlines rời phi trường Nội Bài (Reuters)

Tin từ Hà Nội: Truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin cổ đông của hãng hàng không Vietnam Airlines đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho công ty này với quy mô 8,000 tỷ đồng trong cuộc họp hôm 29/12.

Số tiền dự kiến thu được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ và bù đắp vốn thiếu hụt trong kinh doanh của Vietnam Airlines. Tiền thu về sẽ không được dùng để đầu tư, mua sắm hay chi trả cho các hoạt động không trực tiếp phục vụ việc kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines cũng kêu gọi các cổ đông không phải là cổ đông nhà nước cho công ty này vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh toán.  Hiện tại nhà nước cộng sản Việt nam sở hữu hơn 86.1% cổ phần của Vietnam Airlines, cổ đông chiến lược ANA Holdings nắm 8.7%. Vietnam Airlines có tổng doanh thu đạt hơn 42,500 tỷ đồng và tổng lỗ hơn 14,400 tỷ đồng trong năm 2020.

Dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động bay của công ty này.  Hãng này dự kiến phục hồi doanh thu và bắt đầu có lãi từ năm 2023, cũng như chấm dứt lỗ lũy kế vào năm 2025.

Quốc Tuấn