VietFest 2018 tại Washington DC

Một buổi VietFest do một nhóm bạn trẻ tại DC đứng ra tổ chức tại Tysons Corner Center. Theo một số phụ huynh chia sẻ thì VietFest là cơ hội mà các con em đến đây để hiểu thêm văn hoá Việt Nam, từ đó có thể lấy làm tự hào vì mình là người Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.