Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Vietfest 2017 tại Tysons Corner

Vietfest 2017 tại Tysons Corner

Lễ hội Vietfest lần thứ 6 vừa được hội Noval tổ chức tại Tysons Coner nhằm mục đích giới thiệu đến cộng đồng Việt Nam và các cộng đồng thế giới văn hóa của người Việt Nam. Hội Noval là những người trẻ sinh sống và hoạt đồng trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Vietfest là lễ hội của người Việt được tổ chức hàng năm.