Vietcombank phong toả tài khoản phúng điếu tang lễ cụ Lê Đình Kình

Sự việc Đồng Tâm vẫn chưa lắng xuống thì ông Trịnh Bá Phương- người đã cung cấp rất nhiều thông tin về Đồng Tâm – cho biết tài khoản mà ông đã dùng để những người muốn phúng điếu lễ tang Cụ Lê Đình Kình có thể chuyển vào đã bị Vietcombank phong toả. Phóng viên Tường An trao đổi với ông Nguyễn Bá Phương để tìm hiểu sự việc