14/02/2016 | 3

Việt Nam xếp hạng thấp trong báo cáo tự do trên thế giới của Freedom House

Việt Nam xếp hạng thấp trong báo cáo tự do trên thế giới của Freedom House

Báo cáo về Tự Do Trên Thế Giới của tổ chức Freedom House xếp hạng Việt Nam rất thấp trong năm 2015, với số điểm 20 trên 100, chỉ số tự do 6 trên 7, nghĩa là gần thấp nhất. Việt Nam bị gọi là một quốc gia không tự do.

Báo cáo Tự Do Trên Thế Giới 2016 được tổ chức theo dõi tình trạng tự do dân chủ toàn cầu có trụ sở tại Washington D.C. thực hiện trên 195 quốc gia và 15 vùng lãnh thổ. Có ba mức độ đánh giá tổng quát là tự do, tự do một phần, và không tự do. Các quốc gia cũng được cho điểm tổng quát với thang điểm 100, điểm cao cho thấy tự do nhiều hơn. Ngoài ra, các quốc gia còn được đánh giá bằng các chỉ số quyền chính trị và tự do công dân từ 1 đến 7, với 1 là tự do nhất, và 7 là ít tự do nhất.

Năm 2015, Việt Nam xếp hạng thấp nhất về quyền chính trị với chỉ số bằng 7, và kém về tự do công dân với chỉ số bằng 5. Chỉ số tự do nói chung của Việt Nam bằng 6 trên 7 nghĩa là chỉ ở trên nhóm có chỉ số thấp nhất, bao gồm những quốc gia như Bắc Hàn và Syria.

Năm 2015 là năm thứ 10 liên tiếp điểm số tự do toàn cầu sụt giảm. Những vấn đề như chiến tranh, khủng hoảng di dân, và áp lực kinh tế đã góp phần làm thang điểm tự do đi xuống. Trong trường hợp Việt Nam, giới quan sát quan ngại rằng nhà cầm quyền cộng sản tiếp tục đàn áp các nhóm vận động cho dân chủ, nhân quyền và xã hội dân sự.

Huy Lam /SBTN