22/04/2019 | 0

Việt Nam vừa có lợi vừa bị tổn thương trong cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ – Trung Cộng

Việt Nam vừa có lợi vừa bị tổn thương trong cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ – Trung Cộng

Ảnh: CNBC

Theo công ty tài chính Moody’s Investors Services, Việt Nam có thể là một trong những quốc gia có được nhiều lợi ích nhưng cũng có thể là một trong những quốc gia gặp nhiều khó khăn nhất trong khi nền kinh tế toàn cầu đang dần thay đổi.

Gần đây, công ty Moody’s công bố kết quả của một nghiên cứu về 23 quốc gia trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nghiên cứu này cho thấy rằng, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam là những quốc gia có khả năng thu được nhiều lợi ích được từ cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong những quốc gia có thể bị tổn thương nhiều nhất bởi sự suy giảm thương mại toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng, Việt Nam, vốn là một quốc gia phụ thuộc vào thương mại, cần phải sẵn sàng cho sự thay đổi này.

Bà Sian Fenner, một nhà kinh tế hàng đầu tại Oxford Ecomomics ở Singapore, cho biết rằng, vì Việt Nam là một nền kinh tế mở và nhỏ, phụ thuộc nhiều vào thương mại bên ngoài, nên sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và việc thương mại toàn cầu đang dần trở nên chậm hơn sẽ có tác động đáng kể đối với Việt Nam, ngay cả khi đất nước này không phải là mục tiêu trực tiếp của việc áp thuế. Mặc dù Việt Nam không thể thay đổi nhiều về chính sách thương mại của các quốc gia khác, nhưng các cố vấn kêu gọi Việt Nam nên thực hiện cải cách nền kinh tế của đất nước.

Ba chuyên gia, Tuấn Hồ, Trang Thị Ngọc Nguyễn, và Thơ Ngọc Trần viết trong một báo cáo cho Viện Yusof Ishak rằng, nhà cầm quyền CSVN nên nghiêm chỉnh về việc tư nhân hóa một số công ty nhà nước. Họ cũng đưa ra đề nghị về việc hỗ trợ cho các công ty nhỏ, chẳng hạn như thông qua các khoản vay, và sàng lọc các khoản đầu tư ngoại quốc kỹ càng hơn. (BBT)