Việt Nam vẫn không có tự do theo báo cáo Freedom House 2017

Việt Nam vẫn không có tự do theo báo cáo Freedom House 2017

Ảnh: Freedomhouse.org

Báo cáo thường niên “Tự do trên thế giới 2017” của tổ chức Freedom House vẫn giữ Việt Nam trong nhóm các nước không có tự do.

So với các năm trước, các chỉ số tự do của Việt Nam không thay đổi. Bản báo cáo “Tự do trên thế giới 2017” đánh giá tình trạng tự do tại 195 nước, trong đó 87 nước được coi là có tự do, 59 nước tự do một phần và 49 nước không có tự do. So với báo cáo của Freedom House năm 2016, Việt Nam vẫn có điểm số tổng quát 20 trên 100, và 7 trên 7 về các quyền chính trị và 5 trên 7 về các quyền dân sự, với 7 điểm là ít tự do nhất.

Báo cáo năm 2017 đánh giá rằng, các lãnh vực quan trọng mà Việt Nam thiếu là tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin và tự do Internet. Việt Nam bị coi là “chẳng có thay đổi nào đáng kể so với năm ngoái”, với thực tế nhiều nhà bất đồng bị bắt giữ, tiếng nói của xã hội dân sự hay của những nhà hoạt động độc lập bị dập tắt.

Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám Đốc tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền, nói với VOA hôm nay rằng, ông đồng ý với sự đánh giá của Freedom House dành cho Việt Nam. Ông Ngữ cho biết trong năm 2016, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt giữ và xét xử hơn 18 nhà hoạt động nhân quyền và xã hội. Ngay từ đầu năm 2017, một số nhà hoạt động và blogger đã bị bắt, thậm chí trong vòng một tuần trước Tết Nguyên Đán.

Huy Lam / SBTN