Việt Nam vẫn chưa có tự do báo chí

Ngày 8 tháng Tư, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đã có buổi trao đổi về các sự kiện chính trị xã hội đang diễn ra, đặc biệt là luật báo chí sửa đổi vừa được quốc hội phê chuẩn cùng với luật “Tiếp cận thông tin.” Hiến pháp nói rằng công dân có quyền tham gia hoạt động báo chí, tiếp cận thông tin, có quyền biểu đạt thông tin và tham gia giám sát, phản biện xã hội trên báo chí. Tuy nhiên các quyền ấy sẽ được chuyển tải qua kênh truyền thông nào đây, khi mà ở Việt Nam, báo chí tiếp tục được coi là cánh tay nối dài của cơ quan tuyên huấn?