25/10/2013 | 0

VIỆT NAM VÀ ANH QUỐC ĐỐI THOẠI CHIẾN LƯỢC LẦN 3

VIỆT NAM VÀ ANH QUỐC ĐỐI THOẠI CHIẾN LƯỢC LẦN 3

Tin Luân Đôn – Đối thoại Chiến lược Việt-Anh lần thứ 3 năm 2013 giữa Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Hugo Swire đã diễn ra tại Luân Đôn với Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam là Bùi Thanh Sơn. Tin cho biết đại diện hai nước đã trao đổi những vấn đề song phương và khu vực, những thách thức toàn cầu như khí hậu biến đổi, tội phạm có tổ chức và vấn đề di cư bất hợp pháp. Về vấn đề tranh chấp biển Đông, chính phủ Anh quốc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Tuyên bố về Ứng xử của các bên tại Biển Đông giữa ASEAN và Trung Cộng năm 2002, và hoan nghênh những bước tiến hướng tới xây dựng Bộ quy tắc Ứng xử nhằm tạo một khuôn khổ pháp lý. Trong dịp này, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh Alan Duncan cho biết chính phủ Anh sẽ tiếp tục giúp đỡ nạn nhân bom mìn của Việt Nam, cũng như hỗ trợ những hoạt động rà phá, xây dựng thông tin về tình trạng ô nhiễm, tăng cường nhận thức của cộng đồng. Được biết Anh quốc đã tài trợ cho các hoạt động tháo gỡ bom mìn ở Việt Nam thông qua tổ chức phi chính phủ Nhóm Cố vấn bom mìn MAG, hiện là tổ chức phi chính phủ lớn nhất hoạt động trong lĩnh vực này ở Việt Nam.