03/11/2014 | 0

Việt Nam tụt hậu 1 – 2 thế kỷ

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về câu nói của ông Hồ Ngọc Đại – một giáo sư đã từng từ chối làm thứ trưởng để về làm giáo viên tiểu học: “Việt Nam tụt hậu 1-2 thế kỷ”. Ông chỉ ra được những sự thay đổi về tất cả mọi mặt nhưng chỉ riêng giáo dục của Việt Nam vẫn đang trong thực trạng không mấy biến đổi. Mời quý vị cùng theo dõi.