05/02/2015 | 0

Việt Nam từ chối nhận những phạm nhân bị Hoa Kỳ trục xuất

Việt Nam từ chối nhận những phạm nhân bị Hoa Kỳ trục xuất

Những thủ tục cho phạm nhân hồi hương đối với 3 nước này thường kéo dài từ 7 tháng đến 1 năm. Theo một phán quyết từ năm 2001, Hoa Kỳ chỉ có thể cầm giữ những phạm nhân có lệnh trục xuất tối đa là thêm 6 tháng sau khi họ mãn hạn tù, để làm thủ tục trả về nguyên quán.

Vào ngày 22 tháng 01 năm 2008 Sở Di Trú Hoa Kỳ đã ra thông báo về bản hiệp định được ký kết giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam thỏa thuận về việc hồi hương những công dân Việt Nam nào đã bị chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất.

Bản hiệp định về sự hồi hương những công dân Việt Nam phạm pháp tại Hoa Kỳ đã được hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam thương thảo trong nhiều năm qua. Theo bản hiệp định đã được ký kết, những công dân Việt Nam nào tới Hoa Kỳ sau ngày 11 tháng 07 năm 1995 nếu bị Hoa Kỳ trục xuất, sẽ phải trở về Việt Nam.

Đối với những người Việt Nam đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ, cho dù chính phủ Việt Nam vẫn coi những người này còn mang quốc tịch Việt Nam, nhưng những người này không bị ảnh hưởng bởi bản hiệp định. Đối với những người thừờng trú nhân đã có án lệnh trục xuất thì không được nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Hà Nội cho rằng thỏa thuận hiện hành với Hoa Kỳ không bắt buộc chính phủ Việt Nam phải nhận lại những người ra khỏi nước trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, là thời điểm Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Hiện nay có khoảng 870 phạm nhân Việt Nam bị kết án và có lệnh trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ tại 3 tiểu bang Washington, Oregon, và Alaska. Những tội phạm bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ thường là những người phạm tội sát nhân. Những người chưa phải là công dân Hoa Kỳ có thể bị trục xuất ngay nếu họ phạm một số tội hình sự nào đó.

Thanh Lan / SBTN