06/08/2015 | 0

Việt Nam trong tương quan giữa Hoa Kỳ & Trung Cộng

Theo truyền thông Việt Nam, Bộ trưởng Quốc Phòng CSVN đã trở lại Việt Nam ngày 25/07/15 và xuất hiện tại một buổi liên hoan ngày 27/07/15 qua những hiện tượng không bình thường. Việt Nam sẽ như thế nào trong tương quan với Trung Cộng, Hoa Kỳ sau cuộc viếng thăm Hoa Kỳ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng? Mời quý vị cùng lắng nghe những bình luận của nhà văn Phan Nhật Nam trong chương trình THE KIM NHUNG SHOW sau đây.