Việt Nam tiếp tục đầm đìa nợ nần

Việt Nam đang họp Quốc hội. Thông tin về ngân khố quốc gia cạn kiệt, nợ nần tứ giăng đang nặng trỉu chốn nghị trường. Báo chí lại tiếp tục đăng tải nhiều bảng tin âu lo cho nền kinh tế đang được gắn mác là theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cung cách sáng tạo “mác đờ in Việt Nam”.

Ngân sách liên tục giảm mạnh về nguồn thu là vì quản trị quốc gia yếu kém. Từ các hội đoàn chính trị, cho đến bộ máy hành chánh từ cấp trung ương cho tới địa phương đang ngày càng phình to, nhưng vận hành thì vẫn theo kiểu nói hay hơn làm, với nhiều chính sách ban hành mang tính lợi ích cục bộ phe nhóm thì không có núi tiền của quốc gia nào có thể kham nỗi.

Đồng hồ nợ công của Việt Nam, tính đến sáng ngày 24 tháng 10 năm 2017, là hai trăm hai mươi ba tỷ hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm ngàn Mỹ kim. Vị chi bình quân đầu người Việt Nam đang gánh tương đương tiền Việt là 52 triệu 800 ngàn đồng. Đầm đìa nợ như vậy nên người dân Việt phải lam lũ nghèo khổ kiếm từng miếng ăn, manh áo là chuyện đương nhiên lắm rồi.