28/05/2020 | 1

Việt Nam sẽ mất đất nếu người Trung Cộng đang sở hữu đất kiện ra Toà Quốc Tế

Việt Nam sẽ mất đất nếu người Trung Cộng đang sở hữu đất kiện ra Toà Quốc Tế

Trần Hồng Hà (hình Tuổi Trẻ)

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 28 tháng 5 năm 2020 loan tin, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Cộng sản Việt Nam khẳng định, nếu những người ngoại quốc mà cụ thể ở đây là Hoa Lục xảy ra tranh chấp đất bên trong lãnh thổ Việt Nam, rồi đưa sự việc ra toà án quốc tế thì có thể toà sẽ tuyên đất của Việt Nam thành đất của Trung Cộng.

Trước đó, vào ngày 17 tháng 5, bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam thông tin, người Trung Cộng đang sử dụng hơn 162,000 ha đất khu vực biên giới, ven biển của Việt Nam, trong đó có nhiều nơi có vị trí đặc biệt về an ninh quốc phòng.

Việc sử dụng đất này thông qua hai hình thức là lập công ty liên doanh, và đưa tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất. Sau đó, phía Trung Cộng sẽ sở hữu, sử dụng trực tiếp đất bằng cách mua phần lớn cổ phần của công ty để làm chủ công ty, và tài sản của công ty luôn.

Trước thông tin này, ông Hà khẳng định, chưa có bất kỳ người ngoại quốc nào được cấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam, và không có vi phạm khi giao đất cho các cá nhân.

Trái ngược hoàn toàn với ông Hà, thì trên báo Tuổi trẻ loan tin vào ngày 19 tháng 9 năm 2020, ông Tô Văn Hùng, giám đốc sở Tài nguyên và môi trường thành phố Đà Nẵng đã thừa nhận, hiện 21 trường hợp là người Trung Cộng đang đứng tên quyền sử dụng đất ở khu vực phi trường Đất Mặn của thành phố này.

An Nhiên