01/03/2024 | 58

VIỆT NAM SẼ KIỂM SOÁT CHẶT QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

VIỆT NAM SẼ KIỂM SOÁT CHẶT QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo một nhóm vận động, đảng Cộng sản của Việt Nam đã chỉ thị giới chức kiểm soát các nghiệp đoàn khi đất nước chuẩn bị mở rộng quyền của người lao động. Reuters dẫn báo cáo của nhóm vận động Project88 có trụ sở tại Bangkok, tập trung vào vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, cho biết đảng đã ra lệnh thực hiện các biện pháp có vẻ mâu thuẫn với các cam kết của họ trong các hiệp định thương mại quốc tế nhằm tăng cường bảo vệ người lao động. Theo chỉ thị, giới chức được yêu cầu bảo đảm sự kiểm soát liên tục ở mọi cấp trong việc áp dụng công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của người lao động, công ước mà Việt Nam dự định phê chuẩn trong năm nay sau một thập niên đàm phán với các đối tác quốc tế. Theo Project88, có lẽ với mục tiêu kiểm soát viện trợ ngoại quốc, chỉ thị này kêu gọi giới chức quản trị chặt chẽ các hoạt động hợp tác quốc tế và từ chối cấp vốn cho các dự án nhạy cảm. Giới chức cũng được chỉ thị ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia chẳng hạn như tạo điều kiện cho các nhà đầu tư ngoại quốc mua lại cổ phần kiểm soát trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng. Ngoài ra, công dân Việt Nam đi công tác hoặc giải trí ở nước ngoài phải được giám sát chặt chẽ. Đồng thời mạng truyền thông xã hội sẽ được sử dụng nhiều hơn để giải quyết tình trạng bất tuân dân sự cũng như chống lại các thế lực thù địch.