25/02/2016 | 1

Việt Nam sẽ đưa diễn biến Biển Ðông trong hội nghị ASEAN tại Lào

Việt Nam sẽ đưa diễn biến Biển Ðông trong hội nghị ASEAN tại Lào

Ngày 25 tháng 2, Bộ truởng Ngoại giao CSVN Phạm Bình Minh cho biết sẽ tham dự hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại Lào, và sẽ nêu ra các diễn biến mới ở biển Ðông.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) tại Vientiane, Lào từ ngày 26 ðến ngày 27 tháng 2. Ðây là hội nghị khởi ðầu nãm chủ tịch ASEAN 2016 của Lào, cũng là hội nghị ðầu tiên sau khi hiệp hội này hình thành cộng ðồng. Ông Phạm Bình Minh cho biết bất cứ vấn ðề nào ðe doạ hoà bình ổn ðịnh, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở khu vực này cũng sẽ được nêu ra. Trung Công đưa hỏa tiễn ðất ðối không HQ-9 ra ðảo Phú Lâm, thuộc quần ðảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tiếp ðó, tình báo Hoa Kỳ ghi nhận sự hiện diện của các chiến ðấu cơ Thẩm Dương J-11 và Tây An JH-7 trên ðảo Phú Lâm. Những diễn biến này ðang ảnh hưởng ðến quyền tự do hàng hải, hàng không trong khu vực.

Tại hội nghị, các bộ trửởng Ngoại giao ASEAN sẽ tập trung trao ðổi về các ưu tiên, trọng tâm hoạt ðộng của ASEAN trong năm 2016, quan hệ ðối ngoại của ASEAN, các vấn ðề quốc tế và khu vực…

Thanh Lan / SBTN