27/04/2015 | 0

“Việt Nam sau 30/4/1975 không có chuyện ngược đãi”

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về việc giáo sự Vũ Quang Hiển, chuyên ngành Lịch sử đảng CSVN tại Đại học Tổng hợp Hà Nội cho rằng nước Việt Nam sau 30/4/1975 không có chuyện ngược đãi, chính sách của nhà nước CSVN là “hòa hợp dân tộc” được công bố từ thời con chiến tranh, tập trung học tập cải tạo chỉ là học cho rõ chính sách của nhà nước. Ông còn nói thêm chuyện tù đày là sự xuyên tạc và tuyên truyền bậy bạ. Hiện nay các nhân chứng sống vẫn còn, họ là những người đã từng ở trong các trại tù “cải tạo” và trải qua những ngày tháng cực khổ trong lao tù Cộng sản. Các tài liệu ở khắp nơi trên thế giới đều nói đến những sự thật này. Câu hỏi được đặt ra là ai mới chính là người đang xuyên tạc lịch sử?