09/08/2020 | 91

Việt Nam “sản xuất” tiến sĩ như lò ấp trứng công nghiệp

Việt Nam “sản xuất” tiến sĩ như lò ấp trứng công nghiệp

Hình minh hoạ (Ảnh: Lao động)

Tin Vietnam.- Báo Lao động ngày 7 tháng 8 năm 2020 loan tin, trước việc các cơ quan đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, Cộng sản Việt Nam đã sản xuất ra quá nhiều thạc sĩ, tiến sĩ, Thanh tra Chính phủ Cộng sản đã quyết định thanh tra một đơn vị đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ là Viện Hàn lâm khoa học xã hội Cộng sản Việt Nam.

Báo Lao động giải thích, sở dĩ gọi các cơ quan đào tạo, cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ là “lò lấp” vì những nơi này đã cho “nở” ra một lượng tiến sĩ nhiều đến mức như ấp trứng gà. Báo Lao động đưa ra dữ kiện, từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015, chỉ tính riêng mình Học viện Khoa học xã hội đã cho ra lò 165 tiến sĩ. Như vậy, cứ 1 ngày 03 giờ 55 phút thì cơ quan này đã cho ra lò 1 tiến sĩ, đó là chưa kể những đơn vị khác.

Còn tính trong 2 năm 2015 và 2016, các lò đào tạo, cấp bằng đã “sản xuất” ra 700 tiến sĩ, và 2,811 thạc sĩ. Nhiều đề tài tiến sĩ, thạc sĩ được công bố ra nhưng người ta không biết chúng có thể dùng vào việc gì, mang lại lợi ích gì cho nền khoa học Việt Nam.

Báo Lao động đưa ra thí dụ, có giáo sư hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh, chưa kể việc tiến sĩ kinh tế nhưng lại hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành cai quản giáo dục. Việc này đã giúp các “lò ấp” tiến sĩ, thạc sĩ ăn nên làm ra vì thị trường phát triển. Thí dụ như đề án đào tạo 9,000 tiến sĩ với kinh phí 12,000 tỷ đồng đã giúp cho các lò đào tạo được dịp hốt bạc vào tay.

An Nhiên