29/07/2020 | 11

Việt Nam phát hiện thêm hệ thống dầu khí ở ngoài khơi thềm lục địa

Việt Nam phát hiện thêm hệ thống dầu khí ở ngoài khơi thềm lục địa

Giếng khoan tại lô 114 (Ảnh: Tài nguyên môi trường)

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 29 tháng 7 năm 2020 loan tin, tập đoàn Dầu khí Cộng sản Việt Nam cho biết, kết quả mũi khoan giếng 114-Ken Bau- 1X năm 2019, và 114- Ken Bau-2X năm 2020 đã phát hiện ra dầu khí tại khu vực cấu tạo Kèn Bầu nói riêng, khu vực lô 114 và các lô phụ cận.

Khu vực  dầu khí mới phát hiện này nằm ở ngoài khơi thềm lục địa phía Bắc Việt Nam, thuộc bể Sông Hồng, cách đất liền tỉnh Quảng Trị 65km. Theo tập đoàn Dầu khí, hợp đồng Dầu khí lô 114 do công ty Eni Vietnam B.V. là đơn vị điều hành, nắm giữ 50% quyền lợi tham gia, 50% còn lại thuộc về công ty ESSAR E&P Limited của Ấn Độ tham gia, và đang trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò.

Tập đoàn Dầu khí cho biết thêm, sau khi các bên nhà thầu của PSC lô 114 xây dựng kế hoạch thẩm lượng tổng thể phát hiện Kèn Bầu trong những năm tiếp theo, đồng thời khoan thăm dò các cấu tạo tương tự tại lô hợp đồng thì sẽ báo cáo trữ lượng, phát triển mỏ.

Dự trù, đến năm 2028 thì việc khai thác sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, với tình hình căng thẳng như hiện tại ở Biển Đông, và chủ nghĩa bá quyền ngày càng bành trướng của Trung Cộng thì tương lai không biết mỏ dầu này sẽ như thế nào.

An Nhiên