07/01/2015 | 0

Việt Nam phá giá đồng bạc- giá Mỹ Kim tăng

Việt Nam phá giá đồng bạc- giá Mỹ Kim tăng

Hối suất Việt Nam và Mỹ Kim tăng vọt ngay sau khi thông báo trên được chính thức ban hành. Giá bán một Mỹ Kim tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vọt lên 21,515 đồng, cao hơn hối suất chính thức của Ngân hàng nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Thông báo trên cho rằng việc điều chỉnh hối suất Việt Nam và Mỹ Kim nhằm “dẫn dắt thị trường đi theo diễn biến của thị trường tài chính thế giới và tạo sự ổn định vững chắc cho thị trường ngoại tệ”.

Còn theo đại diện của Ngân hàng Hong Kong – HSBC, nhà nước Cộng sản Việt Nam có thể sẽ phá giá đồng bạc lần thứ hai trong năm 2015 lên thêm 1%, đẩy hối suất chính thức lên 21,750 đồng trên một Mỹ Kim.

Theo hãnh thông tấn AFP, đây là lần đầu tiên đồng bạc Việt Nam bị phá giá kể từ tháng 6/2014. Giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại vào ngày 7 tháng 1 là 21,500 đồng trên một Mỹ Kim.

Tại Việt Nam, đồng đô la Mỹ và vàng thường được người dân mua tích trữ trước sự bất định của nền kinh tế. (Song Châu)