Việt Nam nợ ngập đầu, ông Trọng lạm quyền khi tuyên bố xoá nợ cho Cuba

Ngày 30/3/2018, Truyền thông của nhà cầm quyền CSVN đồng loạt đưa tin về việc ông Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đã xoá nợ cho Cuba nhưng thông tin về khoản nợ được xoá là bao nhiêu thì không hề được nhắc tới. Điều đáng nói ở đây là theo Hiến Pháp 2013 và điều lệ đảng CSVN thì Tổng Bí Thư Đảng không có thẩm quyền xoá nợ. Vì thế, hành vi của ông Trọng không chỉ vi lạm quyền và còn mang dấu hiệu vi phạm luật ngân sách nhà nước.