29/08/2015 | 1

Việt Nam nhập siêu 22.3 tỷ Mỹ kim từ Trung Cộng trong tám tháng đầu năm

Việt Nam nhập siêu 22.3 tỷ Mỹ kim từ Trung Cộng trong tám tháng đầu năm

Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam gồm: hàng dệt may xuất khẩu được 15 tỷ Mỹ kim ; điện tử, máy tính và linh kiện: 9.9 tỷ Mỹ kim ; giày dép: 8.1 tỷ Mỹ kim ; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng: 5.2 tỷ Mỹ kim ; gỗ và sản phẩm gỗ: 4.4 tỷ Mỹ kim, … Mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 20 tỷ Mỹ kim.

Nhiều mặt hàng nông – thủy – hải sản của Việt Nam gặp khó khăn trong xuất khẩu. Như xuất khẩu thủy sản chỉ đạt 4.2 tỷ Mỹ kim, giảm 16.6% so với cùng kỳ năm trước; cao su đạt 921 triệu Mỹ kim, giảm 10.3% so với cùng kỳ; cà phê giảm 32.4% về số lượng ; gạo giảm 6.5% số lượng do Trung Cộng giảm nhập khẩu.

Trong khi đó, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu tám tháng đầu năm 2015 ước tính đạt 109.9 tỷ Mỹ kim, tăng 16.4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập xe hơi 3.8 tỷ Mỹ Kim, tăng 80.2% …

Trung Cộng vẫn dẫn đầu các nước xuất khẩu vào Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 32.7 tỷ Mỹ kim, chiếm 29.8% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước ; tiếp đến là Nam Hàn với 18.8 tỷ Mỹ kim.

Trên thực tế, Việt Nam đang xuất siêu sang nhiều thị trường như Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Châu Phi, … nhưng tổng thể chung Việt Nam vẫn nhập siêu, vì nhập khẩu từ Trung Cộng quá lớn, vượt xa so với xuất siêu sang các thị trường khác! Đặc biệt, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các máy móc, thiết bị cho các dự án mà Trung Cộng trúng thầu, cũng như các dự án đầu tư của Trung Cộng và phần lớn nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất công nghiệp trong nước.

Mặt khác, đóng góp nhiều nhất vào tổng giá trị xuất khẩu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước chiếm phần bé nhỏ hơn rất nhiều. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, các doanh nghiệp Việt Nam thực sự chưa nắm bắt được cơ hội, và chưa được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Trong khi đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lại hưởng lợi nhiều nhất.

Điều này thể hiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp. Trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), xa hơn nữa là Hiệp định thương mại tự do với EU, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác. Nếu không thay đổi, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục bị yếu thế và đánh mất ngay chính thị trường nội địa cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Nhật Nam / SBTN