17/09/2015 | 1

Việt Nam nhập cảng 70 ngàn tấn thịt gà trong 8 tháng đầu năm nay

Việt Nam nhập cảng 70 ngàn tấn thịt gà trong 8 tháng đầu năm nay

Giá bình quân nhập cảng trước khi đóng thuế là 0.91 Mỹ kim một ký, tương đương 19,600 đồng. Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2014, Việt Nam nhập cảng trên 100,000 tấn thịt gà, trị giá 103.1 triệu mỹ kim.

Gần 90% số thịt gà nhập cảng là thịt gà Hoa Kỳ, Brazil và Nam Hàn. Thịt gà Hoa Kỳ chiếm 60%. Việt Nam đánh thuế nhập cảng cánh gà 20%, đùi gà 20%, gà nguyên con 40%.

Trong tháng 8, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Đông Nam Bộ và Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam đã cùng đứng đơn yêu cầu điều tra việc bán phá giá gà đông lạnh nhập cảng từ Hoa Kỳ để kiện Hoa Kỳ. Theo ông Nguyễn Phương Nam của Cục quản lý cạnh tranh, để kiện Hoa Kỳ, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Đông Nam Bộ và Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam phải chuẩn bị chu đáo.

Ông Nam cho biết thịt gà nhập cảng vào Việt Nam có giá trên 0.9 Mỹ kim một ký, nên không thể có việc được bán ra với giá 20,000 đồng một ký. Vì vậy, phải điều tra để biết rõ thịt đang bán ra với giá 20,000 đồng một ký có phải là gà nhập cảng chính thức hay không? Hay đó là thịt nhập lậu, mạo nhận thịt gà đông lạnh nhập cảng từ Hoa Kỳ.

Tổng cục Hải quan cũng nói rằng phát biểu của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam mới đây không có căn cứ. Sau khi có tin đùi gà Hoa Kỳ nhập cảng bán quá rẻ gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi trong nước, Tổng Cục đã cung cấp tài liệu cho Cục quản trị Cạnh tranh Bộ Công thương theo đúng qui định.

Ông Jim Sumner, chủ tịch USPEEC, vừa đại diện cho ngành chăn nuôi gia cầm Hoa Kỳ khẳng định một số phần thịt gà Mỹ được bán tại Việt Nam ở mức giá tương tự hoặc cao hơn so với mức giá ở Hoa Kỳ. Do đó, theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới, các sản phẩm thịt gà này không bị bán phá giá.

Theo dõi tin Hoa Kỳ bán phá giá thịt gà ở Việt Nam, nhiều người Việt trong nước nói rằng không có lý do gì một quốc gia có nhiều uy tín trên thương trường lại bán phá giá. Phải chăng số thịt gà đang bán phá giá là phù phép của một nước nào đó. Hay số thịt gà này là gà nhập lậu từ các nước láng giềng?

Hồng Tú / SBTN