04/12/2018 | 1

Việt Nam nhập cảng 59,7 tỷ Mỹ kim hàng hoá Trung Cộng

Việt Nam nhập cảng 59,7 tỷ Mỹ kim hàng hoá Trung Cộng

Cảng hàng hoá - Ảnh: Chutterstock

Tin Sài Gòn, Việt Nam – Tốc độ nhập cảng hàng hoá từ Trung Cộng của Việt Nam đang ở mức cao với 59,7 tỷ Mỹ Kim, trong đó hàng hoá xuất cảng sang nước này chỉ đạt 38,1 tỷ Mỹ kim. Như vậy, thâm hụt thương mại khi làm ăn với Trung Cộng của Việt Nam là âm 21,6 tỷ Mỹ kim, trở thành một trong số các thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn nhất.

Trang Trithucvn ngày 03 tháng 12 năm 2018 loan tin, sau 11 tháng năm 2018, theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng số tiền xuất cảng hàng hoá 11 tháng của Việt Nam ước đạt 223,63 tỷ Mỹ kim. Trong đó Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam với tổng số tiền đạt 43,7 tỷ Mỹ kim, tăng 15% và chiếm 20% tổng số tiền xuất cảng. Đây cũng là thị trường Việt Nam đạt được thặng dư thương mại lớn nhất, với gần 32 tỷ Mỹ kim.

Tiếp theo là EU với thặng dư thương mại là 25,6 tỷ Mỹ kim. Còn với Trung Cộng, sau 11 tháng năm 2018, đây là thị trường mà Việt Nam nhập cảng hàng hoá lớn nhất với 59,7 tỷ Mỹ kim, âm 21,6 tỷ Mỹ kim về thâm hụt thương mại.

Xét về tổng thể nền kinh tế, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu âm 23,4 tỷ Mỹ kim, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu 30,2 tỷ Mỹ kim. Các mặt hàng có giá trị nhập cảng lớn chủ yếu là điện tử, máy tính và linh kiện. Các mặt hàng xuất cảng chủ lực là điện thoại, máy tính, linh kiện, hàng dệt may. Riêng dầu thô tính chung 11 tháng tiếp tục giảm mạnh cả về lượng và tổng số tiền xuất cảng, chỉ đạt 2,1 tỷ Mỹ kim, giảm tới 42,5% về lượng.

An Nhiên