02/01/2016 | 1

Việt Nam nâng cấp 4 phi trường tại khu vực giáp Trung Cộng

Việt Nam nâng cấp 4 phi trường tại khu vực giáp Trung Cộng

Trong Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải vùng Tây Bắc. Ông Nguyễn Xuân Phúc, phó thủ tướng CSVN kiêm Trưởng Ban Chỉ Đạo Tây Bắc cho biết, những vùng Trung du và miền núi phía Bắc bao gồm 14 tỉnh là những vùng có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội và quốc phòng an ninh của cả nước.

Nhà nước CSVN đang đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tạo thuận lợi, hỗ trợ cho các hãng hàng không mở các tuyến đi và đến khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, với mục tiêu xây dựng và nâng cấp 4 phi trường tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Đây là các địa phương rất gần với biên giới giữa Việt Nam và Trung Cộng. Hiện nay khu vực Tây Bắc đang có 4 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và hàng không.

Hệ thống giao thông trong khu vực đóng một vai trò quan trọng cho việc đi lại và vận tải hàng hoá. Nhưng qua sử dụng nhiều năm, do đầu tư xây dựng và trùng tu bảo dưỡng chưa được quan tâm thật đúng mức, nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng nghèo đói, chậm phát triển kinh tế, hạn chế giao lưu với các khu vực khác của cả nước.

Thanh Lan / SBTN