24/11/2022 | 124

VIỆT NAM NẰM TRONG TOP 10 QUỐC GIA MUA BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA INTERNATIONAL PUBLISHER

VIỆT NAM NẰM TRONG TOP 10 QUỐC GIA MUA BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA INTERNATIONAL PUBLISHER

Báo Thanh niên ngày 24 tháng 11 năm 2022 loan tin, tiến sĩ Abalkina cho biết, thống kê ban đầu của bà cho thấy, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia mua bài báo khoa học của International Publisher với 9 vị trí tác giả được mua.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thống kê ban đầu, còn trên thực tế thì số lượng khách hàng đến từ Việt Nam có thể nhiều hơn. Bà Abalkina đưa ra bằng chứng là trường hợp một giảng viên đại học ở Việt Nam, được báo Thanh niên dấu tên, đã có hai bài báo đăng liền nhau trên cùng tập 35, số 4 của tạp chí Digital Scholarship in the Humanities thuộc Nhà xuất bản Đại học Oxford, đó là bài A statistical view to study the aphorisms in Nạh al-Balaghah ở trang 881-885, và bài Statistical approaches in literature: Comparing and clustering the alternatives of love in Divan of Hafiz ở trang 886-892.

Cả hai bài báo đều được công bố trong một ngày 21 tháng 10 năm 2019, có cùng cấu trúc và cách viết tương tự nhau, nhiều phần giống hệt nhau mà không khác bất kỳ một chữ hay một dấu câu nào.

Trước khi được ông giáo viên đại học công bố trên tạp chí Digial Scholarship in the Humanities thì hai bài báo này đã được rao bán trước đó vài tháng. Trong bài thứ 2, thì ông giáo viên trên có một đồng tác giả đứng tên. Ngoài ra, ông giáo viên trên cũng có nhiều dấu hiệu bất thường khi năm 2019 chỉ có hai bài báo nghiên cứu khoa học được công bố, nhưng sang năm 2020 con số n

Nguồn hình Thanh niên