26/05/2016 | 0

Việt Nam mở mặt trận tuyên truyền về thành tích nhân quyền

Việt Nam mở mặt trận tuyên truyền về thành tích nhân quyền

Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Cộng Sản Việt Nam hôm 25 tháng 5 đã tổ chức một buổi hội thảo gọi là “Hội nghị cung cấp thông tin về nhân quyền” lần thứ nhất, trong đó Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn tuyên bố sẽ cung cấp thông tin về tình hình nhân quyền tại Việt Nam hàng tháng cho các cơ quan báo chí nhà nước.

Theo như thông báo của Bộ Thông Tin, mục đích của việc thông báo định kỳ này là nhằm “đẩy lùi luận điệu xuyên tạc” và giúp cho “người nước ngoài hiểu hơn nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện cam kết về nhân quyền”. Báo mạng Infonet do Bộ Thông Tin điều hành dẫn lời ông Tuấn nói rằng, công tác tuyên truyền về nhân quyền trong thời gian qua còn nhiều khuyết điểm, và chỉ mới có một số báo đài tham gia phản bác các thông tin mà ông Tuấn gọi là “sai sự thật” về tình hình nhân quyền Việt Nam.

Người ta có thể trông đợi Bộ Thông Tin mỗi tháng sẽ yêu cầu các báo đồng loạt đăng tải những tin tức do bộ này muốn phổ biến, để làm công việc gọi là “đẩy lùi luận điệu xuyên tạc”. Chỉ trong vòng một tháng trở lại đây, Cộng Sản Việt Nam đã phải liên tiếp bác bỏ 2 bản tường trình về nhân quyền Việt Nam của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ghi nhận nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp những nhà hoạt động nhân quyền trong nước và hạn chế các quyền tự do lập hội và tự do biểu đạt của công dân. Trong khi đó, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lo ngại về những vụ bắt bớ, đàn áp đối với những người biểu tình vì vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung.

Huy Lam / SBTN