08/06/2019 | 16

Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ

Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ

Ảnh: UN

Tin từ New York, ngày 08/6/2019: Trong cuộc bỏ phiếu của Đại Hội đồng Liên Hợp quốc ngày 07/6, Việt Nam được 192/193 quốc gia bầu vào vị trí thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an (HĐBA), một tổ chức quyền lực nhất thế giới, cho nhiệm kỳ 2020-2021.

Việt Nam là ứng cử viên duy nhất cho vị trí này đại diện cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, thay cho Kuwait. Đây là 1 trong 10 vị trí luân phiên trong tổng số 15 thành viên của HĐBA. Đảo quốc Saint Vincent và Grandier đại diện cho khu vực Mỹ Latin-Caribbean cũng được bầu vào HĐBQ lần này.

Trong khi 5 thành viên chính thức (Anh, Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Pháp) được quyền phủ quyết nghị quyết của HĐBA đã được đa số thông qua, các thành viên không thường trực không có quyền này. Tuy nhiên, thành viên không thường trực cũng có những lợi ích nhất định: một nghị quyết muốn được HĐBA thông qua cần sự đồng ý của ít nhất 9 thành viên.

Một cơ hội gây ảnh hưởng khác của thành viên không thường trực là quyền chủ tịch luân phiên hàng tháng của HĐBA, với quyền hạn nhất định trong trình tự, thủ tục bỏ phiếu, cơ chế hoạt động của HĐBA, đề xuất nội dung và cương lĩnh hoạt động, tiếp nhận và nêu vấn đề mà HĐBA cần xem xét trong tháng. Mặc dù không hẳn là có quyền quyết định toàn bộ, chủ tịch luân phiên vẫn hoàn toàn có thể nêu ra một vấn đề cần ý kiến của hội đồng, hoặc triệu tập một quốc gia thành viên khác giải trình trước hội đồng.

Thêm vào đó là lợi ích về kinh tế. Các quốc gia được bầu chọn làm thành viên không thường trực của HĐBA có cơ hội nhận được nhiều khoản tài trợ, viện trợ quốc tế hơn.

Với Việt Nam, nếu Hà Nội có ý định giải quyết vấn đề Biển Đông với Trung Quốc, hay muốn thể hiện những hàm ý ngoại giao trong trao đổi chính trị tại HĐBA, thì vai trò chủ tịch luân phiên là rất đáng lưu ý.

Việt Nam đã làm thành viên của HĐBA nhiệm kỳ 2008 – 2009. Thời điểm này đã xảy ra hàng loạt vụ án chính trị: bắt giữ Trần Huỳnh Duy Thức- Lê Công Định- Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long, truy lùng và bỏ tủ Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và các thành viên khác của Câu Lạc bộ Nhà báo Tự do, bắt cóc và giam giữ Phạm Đoan Trang, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn gió).

Quốc Tuấn