12/09/2013 | 0

VIỆT NAM KHÔNG CHO, CŨNG KHÔNG CẤM KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI

VIỆT NAM KHÔNG CHO, CŨNG KHÔNG CẤM KẾT HÔN ĐỒNG GIỚI

Tin Hà Nội – Lần đầu tiên được giới thiệu tại cuộc họp Quốc hội Cộng sản Việt Nam, dự luật Hôn nhân gia đình sửa đổi mang nhiều điều khoản gây tranh cãi khá căng thẳng. Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Cộng sản Việt Nam cho biết Việt Nam hủy bỏ điều khoản cấm kết hôn giữa người cùng giới tính. điều khoản này được thay thế bằng quy định không thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Ông này cho rằng mặc dù không thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng nhà nước Việt Nam không can thiệp vào quyền sống theo khuynh hướng tính dục của người dân. Trong cuộc tranh cãi căng thẳng này, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Cộng sản Việt Nam phê phán dự luật trên là nửa vời.

Theo ông, luật không cấm, có nghĩa là người dân được phép làm. Nhưng trong trường hợp này thì luật pháp thiếu một hành lang pháp lý để người dân có thể sống trong khuôn khổ. Như vậy là sau thời gian dài chờ đợi, người đồng tính ở Việt Nam vẫn chưa hy vọng được gì ở sự đổi mới cách nhìn nhận về hôn nhân đồng tính. Dư luận cho rằng Việt Nam chọn biện pháp hàng hai, không công nhận nhưng không cấm hôn nhân đồng tính. Nhiều tháng trước đó, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ cưới của khoảng 10 cặp đồng tính. Buổi lễ được tổ chức nhân ngày Quốc tế chống kỳ thị người đồng tính do Liên Hiệp Quốc phát động.