17/11/2014 | 1

Việt Nam hạ màn bầu cử

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về vấn đề bầu cử tại Việt Nam hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng cuộc bầu cử phải thật thận trong và khách quan để đáp lại sự tín nhiệm của đồng bào cả nước ở mỗi vị đại biểu Quốc hội. Câu nói này lại đi ngược lại với thực trạng lời nói của ông Bí thư Hà Nội – “Chưa thấy nước nào tự ứng cử dễ như Việt Nam”. Mời quý vị cùng theo dõi.