03/03/2015 | 0

Việt Nam dự định xây tháp truyền hình cao nhất thế giới

Việt Nam dự định xây tháp truyền hình cao nhất thế giới

Theo Chính phủ Cộng sản Việt Nam, vì đây là dự án có tầm cỡ quốc tế và thuộc loại cao nhất trên thế giới, nên trong lúc chuẩn bị cũng như thực hiện cần có tiến trình đặc biệt do ông Nguyễn Tấn Dũng quyết định về vốn, hình thức giao đất và phương thức chọn nhà thầu. Dự án cũng được áp dụng chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật.

Ông Dũng nêu rõ, Tháp Truyền hình Việt Nam có vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển của Thủ đô Hà Nội, thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa và được áp dụng chính sách ưu đãi cao nhất. Đài Truyền hình Việt Nam chỉ thị nhà tư vấn làm rõ kế hoạch huy động vốn, thời gian thu hồi vốn, hiệu quả của dự án và những nội dung liên quan khác.

Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đồng ý cho VTV phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) lập công ty cổ phần để đầu tư dự án. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ chọn thêm đối tác là doanh nghiệp tư nhân có năng lực tài chính và kinh doanh, góp vốn tham gia công ty cổ phần khi dự án đi vào hoạt động.

Theo Chính phủ, đây là một công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực truyền hình tại Việt Nam, đem lại những ảnh hưởng to lớn về du lịch, đầu tư và xã hội, cũng như là đối với kiến trúc ở Hà Nội.

Tuy nhiên dư luận đặt câu hỏi đây có phải là căn bệnh thành tích của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hay không? Nào là bánh chưng lớn nhất, tô hủ tíu to nhất. Nay lại đến tháp truyền hình cao nhất, có lẽ với một đích bòn rút hơn là phát triển đất nước

Thanh Lan / SBTN