10/04/2016 | 3

Việt Nam đồng ý thị thực nhập cảnh 1 năm cho công dân Mỹ trước TPP

Việt Nam đồng ý thị thực nhập cảnh 1 năm cho công dân Mỹ trước TPP

Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam hôm thứ Bảy thông qua nghị quyết về thỏa thuận cấp thị thực nhập cảnh 1 năm cho công dân Hoa Kỳ.

Đây là một yêu cầu đã có từ lâu, nhưng luôn bị nhà cầm quyền cộng sản bác bỏ. Nay được thúc đẩy nhờ Việt Nam chuẩn bị bước vào hiệp định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Theo thỏa thuận mới, Việt Nam sẽ đáp ứng nguyên tắc có đi có lại trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Trước nay, chính phủ Hoa Kỳ cấp thị thực có thời hạn 1 năm có giá trị nhập cảnh nhiều lần cho công dân Việt Nam vào Hoa Kỳ, nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chỉ cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ vào Việt Nam tối đa 3 tháng và không được gia hạn thời gian lưu trú.

Được biết trong số 12 nước tham gia TPP, chỉ có Việt Nam cấp thị thực ngắn hạn 3 tháng cho công dân Hoa Kỳ, trong khi các nước khác đều miễn thực cho công dân Hoa Kỳ với thời gian lưu trú 90 hoặc 180 ngày. Nay tuy chính sách mới về thị thực nhập cảnh đã được thông qua, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam vẫn nhấn mạnh cái gọi là nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Dựa vào đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam có thể rút ngắn thời hạn thị thực và số lần nhập cảnh của từng trường hợp cụ thể theo luật pháp và quy định hiện hành. Có quan ngại rằng chính sách mở cửa nửa vời này sẽ dùng để nhắm vào người Việt hải ngoại, là thành phần mà nhà cầm quyền cộng sản luôn đối xử với một thái độ cảnh giác và dè dặt.

Huy Lam / SBTN