30/06/2015 | 0

Việt Nam đòi Campuchia xử trị vụ gây rối biên giới

Việt Nam đòi Campuchia xử trị vụ gây rối biên giới

Vào ngày 28 tháng 6, khoảng 250 người Campuchia, trong đó có một số nghị sĩ đối lập Campuhia, đã vượt qua biên giới tỉnh Long An, tấn công người Việt tại địa phương, làm ít nhất 7 người bị thương. Hiện giờ, Việt Nam và Campuchia có 3 hiệp ước và 2 hiệp định thư biên giới ký trong khoảng thời gian từ năm 1979 tới năm 1985, và một hiệp ước bổ sung trong năm 2005. Tuy nhiên, các hiệp ước biên giới ký với Việt Nam đã không được nhiều chính khách và trí thức Campuchia công nhận, nó đang trở thành vấn đề nóng bỏng trong chính trường Campuchia. Tiến sĩ Ros Ravuth nói rằng các văn kiện ký với Cộng sản Việt Nam từ năm 1979 đến năm 1985 hoàn toàn vô giá trị, bởi vì trong thời gian này chính quyền tại Phnonh Penh là chính quyền không được quốc tế thừa nhận. Theo điều 55 của Hiến pháp Campuchia, mọi hiệp ước, hiệp định không phù hợp với độc lập, tự chủ, sự toàn vẹn lãnh thổ, chính sách trung lập và thống nhất của Campuchia phải bị hủy bỏ.

Đảng đối lập lớn nhất ở Campuchia hiện nay là đảng Cứu Quốc không công nhận các hiệp ước đã ký với Cộng sản Việt Nam. Phát ngôn viên Yem Punnharith của đảng Cứu Quốc nói rằng nếu đảng Cứu Quốc lên cầm quyền, sẽ xét lại các hiệp ước đã ký với Việt Nam. Trong tháng 8 năm 2012, Thủ tướng Hun Sen đã trình bày trước quốc hội 5 tiếng đồng hồ về sự phân ranh giới, phản bác mọi cáo buộc của đối lập, nhưng buổi tường trình được trực tiếp truyền hình này đã không thuyết phục được dân chúng ủng hộ chính phủ. Kết quả là cuộc bầu cử quốc hội trong năm 2013 đảng Nhân Dân cầm quyền đã mất 22 ghế dân biểu.

Hồng Tú / SBTN