16/12/2015 | 2

Việt Nam diễn tập ngăn chặn “phản động” biểu tình bạo loạn

Việt Nam diễn tập ngăn chặn “phản động” biểu tình bạo loạn

Theo kịch bản, tại một số tỉnh, lực lượng “phản động”, kích động đã mua chuộc, lôi kéo một bộ phận quần chúng nhân dân tập trung biểu tình khiếu kiện đất đai, phản đối chính quyền địa phương xâm phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Biểu tình diễn ra nhiều ngày, lan rộng ra nhiều tỉnh thành và chuyển thành bạo loạn chính trị kết hợp bạo loạn có vũ trang. Bọn “phản động” đã cướp chính quyền một số xã, phường, bắt giữ một số cán bộ địa phương làm con tin.

Kịch bản trên được diễn tập dưới sự chỉ đạo của Trung tướng cộng sản, phó tổng tham mưu quân đội Phạm Hồng Hương. Đây là cuộc diễn tập diễn ra vài tuần trước khi đại hội đảng CSVN lần thứ 12, cho thấy cộng sản Việt Nam quan ngại khả năng xảy ra bạo loạn.

Ở Việt Nam, những nhà dân chủ đều hoạt động trong phạm vi các quyền cơ bản của con người, bao gồm quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do đi lại thì được nhà cầm quyền CSVN gán ghép cho là thành phần phản động. Còn những tổ chức đối lập ôn hòa bị quy cho là khủng bố.

Thanh Lan / SBTN