Việt Nam đang “đả hổ diệt ruồi”?

Cả tháng qua, báo chí liên tục đưa nhiều tin về các quan chức tham nhũng. Có ý kiến rằng dường như ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang học đúng kịch bản của Tập Cận Bình cho việc “đả hổ diệt ruồi”. Và cũng chính sự rập khuôn này một lần nữa cho thấy đảng cầm quyền ở Việt Nam không chỉ lệ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc, mà đường lối chính trị cũng là bản sao của Bắc Kinh.