07/09/2014 | 2

Việt Nam có cơ hội phát triển khi thành lập cộng đồng kinh tế Asean

Việt Nam có cơ hội phát triển khi thành lập cộng đồng kinh tế Asean

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015 đang được coi là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện các nền kinh tế Đông Nam Á.

AEC sẽ hòa trộn nền kinh tế của 10 quốc gia thành viên thành một khối sản xuất thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của một khu vực có dân số 600 triệu người và GDP hàng năm gần 3,000 tỷ USD. Đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, những yêu cầu ngày càng cao đối với hàng xuất khẩu sẽ là thách thức không nhỏ với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong bối cảnh các biện pháp về phòng vệ thương mại đang có xu hướng gia tăng.

Nhận định về vấn đề này, ông Phạm Thế Hưng, Viện trưởng Viện nghiên cứu Doanh nghiệp cho rằng, hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam nhỏ bé về quy mô vốn liếng, thiết bị đơn sơ lạc hậu, công nghệ đi sau hàng nhiều chục năm so với các nước trong khu vực, lao động chưa qua đào tạo căn bản. Doanh nghiệp Việt Nam còn yếu kém do tư duy, tầm nhìn ngắn, chủ yếu kinh doanh theo kiểu ăn xổi ở thì. Chính vì vậy, thật đáng lo ngại khi Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế.

Còn theo ông Trần Thanh Hải, khi AEC hình thành, các doanh nghiệp Việt Nam có thể bán hàng sang các nước ASEAN gần như bán hàng trong nước. Đây là một trong những thuận lợi đối với việc lưu chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp. Hơn nữa, các thủ tục xuất nhập khẩu sẽ đỡ rườm rà hơn và việc cải cách thủ tục xuất xứ, tiến tới cho phép doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ, cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa sang các thị trường ASEAN. Nhưng Việt Nam phải chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh và xây dựng thương hiệu. (T. Lan)