17/10/2013 | 0

VIỆT NAM CÓ 248,705 NGƯỜI ĐƯỢC XEM LÀ NÔ LỆ

VIỆT NAM CÓ 248,705 NGƯỜI ĐƯỢC XEM LÀ NÔ LỆ

Tin Melbourne – Khoảng gần 30 triệu người trên thế giới đang sống trong chế độ gọi là chế độ nô lệ thời hiện đại, theo kết quả của báo cáo về tình hình nô lệ trên toàn thế giới, công bố ngày hôm nay. Báo cáo do tổ chức Walk Free Foundation soạn ra, trong đó có đoạn nói Ấn Độ có số người bị làm nô lệ đông nhất, và Mauritania có đến 4% dân số sống trong cảnh nô lệ. Trong số 162 quốc gia được tổ chức có trụ sở ở Úc này theo dõi, Trung Quốc có số người được kể là nô lệ là 2 triệu 949,243 người, Thái Lan có 472,811, Miến Điện có 384,037, và Việt Nam có 248,705 người. Tổ chức WFF hy vọng việc công bố báo cáo này sẽ giúp các nước theo dõi và giải quyết nạn nô lệ thời hiện đại, mà tổ chức này gọi là một tội ác được bao che. Tổ chức WFF định nghĩa nô lệ thời hiện đại là hình thức nô lệ kiểu xa xưa, cọng với những cảnh như lao động để trừ nợ, ép buộc hôn nhân, buôn bán và bóc lột trẻ em, buôn người và lao động cưỡng bách.