13/11/2013 | 0

VIỆT NAM CÓ 2 PHÓ THỦ TƯỚNG MỚI, QUỐC HỘI BÙ NHÌN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ

VIỆT NAM CÓ 2 PHÓ THỦ TƯỚNG MỚI, QUỐC HỘI BÙ NHÌN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Tin Hà Nội – Sáng nay Quốc Hội Cộng sản Việt Nam đã bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 nhân vật mới vào chức Phó Thủ tướng, là Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Ông Phạm Bình Minh kiêm nhiệm chức vụ Ngoại trưởng, còn ông Vũ Đức Đam được giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo khối văn hóa xã hội khoa học giáo dục. Cũng trong phiên họp sáng nay, Hà Nội cũng đưa Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Nên lên làm Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tất cả đều theo lệnh của Đảng và nhà nước và như vậy nay Nguyễn Tấn Dũng có đến 5 Phó Thủ tướng, cho dù chức vụ này được coi là một chức vụ bù nhìn và chỉ để tham nhũng kiếm tiền bỏ túi. Về kinh tế, các đại biểu của Quốc Hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014. Theo đó, chỉ tiêu GDP tăng 5.8% và tốc độ tăng CPI là 7%. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu khác như tổng vốn đầu phát triển toàn xã hội là 30% GDP, số giường bệnh là 22.5 giường cho mỗi 10,000 người. Về định hướng cho năm sau, Quốc Hội đưa ra con số tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình mỗi năm là 6%.