05/11/2015 | 0

Việt Nam chấp nhận tự do nghiệp đoàn và đình công

Việt Nam chấp nhận tự do nghiệp đoàn và đình công

Chính phủ Obama hy vọng sự kết ước này sẽ giúp tăng cường tính chất tự bảo vệ của người lao động, cùng với các hiệp định về nhân quyền và lao động ký kết song phương riêng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như với Malaysia và Brunei. Chính phủ Obama cũng đang nóng lòng muốn giới thiệu hiệp định này với Việt Nam.

Ông Tom Malinowski, cố vấn của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về vấn đề lao động, nhân quyền và dân chủ cho rằng đây là cơ hội đã được chuẩn bị trong nhiều năm, để thúc đẩy sự cải cách thể chế chính trị sâu rộng tại Việt Nam, và thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền. Ông cũng cho rằng, điều này chỉ có thể xảy ra nếu TPP được ký kết.

Vẫn theo ông Tom Malinowski thì đây là sự cam kết đặc biệt buộc Việt Nam phải thay đổi nền luật pháp độc đoán của họ. Nhật báo New York Times dẫn lời ông Tom Malinowski nói thêm rằng, Việt Nam sẽ không được hưởng lợi ích kinh tế trong mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Hoa Kỳ, trừ khi nào tuân hành sự thoả thuận riêng rẽ giữa hai quốc gia.

Dựa trên thỏa thuận song phương giữa Hà Nội và Washington, Hoa Kỳ sẽ theo dõi mức độ tuân thủ của Việt Nam trong các yêu cầu về lao động, và sẽ có một ủy ban ba người theo dõi việc này. Ủy ban này có ba người, một của Mỹ, một của Việt Nam, và một của Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế.

Sau năm năm kể từ khi TPP có hiệu lực, nếu Việt Nam không tuân thủ đầy đủ, Hoa Kỳ có quyền ngưng giao thương.

Các điều khoản này vừa được công bố sáng sớm Thứ Năm 5/11/15, cùng với 30 điều khoản phụ khác, liên quan tới TPP, sẽ là một thỏa thuận thương mại lớn nhất trong lịch sử Châu Á-Thái Bình Dương.

Song Châu / SBTN