06/12/2014 | 0

Việt Nam cần cảnh giác với viện Khổng Tử

Việt Nam cần cảnh giác với viện Khổng Tử

Từ đại học Quốc Gia Sài Gòn, giáo sư Trần Ngọc Thêm nói để đạt được những mục tiêu chiến lược của mình, Trung Cộng không ngần ngại kết hợp hai loại này, mà ý đồ khá rõ qua mạng lưới các Viện Khổng Tử mở ra trên hàng trăm quốc gia.

Giáo sư cũng cho biết một nhà lãnh đạo Trung Cộng từng nói tại một buổi lễ tại châu Âu về Học viện Khổng Tử rằng, Học viện này là một trong những cầu nối giấc mơ của Trung Cộng với giấc mơ của thế giới.

“Thế nhưng dù gì, để mà đạt được những ước mơ của mình thì họ sẽ không ngần ngại mà kết hợp cả sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm, sức mạnh cứng đẹ dọa về quân sự, cũng như áp đặt về kinh tế, hoặc mua chuộc về kinh tế, cộng với sức mạnh mềm thông qua ngoại giao, thông qua văn hóa, bằng con đường là những Học viện Khổng tử.” Giáo sư Thêm nói.

Còn Giáo sư Lê Hồng Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa từ Hà Nội cho biết: “Tôi nghĩ rằng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, việc này thật khó mà cưỡng lại được bởi vì Trung Quốc đã thành lập ở trên 100 nước trên thế giới. Thế thì không có lý gì mà họ lại không muốn thành lập ở Việt Nam, và từ phía Việt Nam nhu cầu học văn hóa Trung Quốc, tiếng Trung Quốc… là có thực, cũng thật khó để cưỡng lại đề xuất này.”

Số lượng thành lập các viện khổng tử đã được trên 450 ở trên 100 quốc gia ở trên thế giới. Hoa Kỳ và Canada gần đây đều có các nghi ngại, dẫn đến quyết định cắt đứt mối quan hệ một số trường đại học, một số tổ chức đang mở rộng học viện này ở Hoa Kỳ và Canada.

Người Việt Nam đối với những chính sách của Trung Công trong giai đoạn hiện tại có nhiều điều đáng ngờ, cần cảnh giác. Giáo Sư Thêm cảnh báo, có nhiều trường hợp cho thấy, Việt Nam đã từng mất cảnh giác. Gần đây nhất là trường hợp một đơn vị của Trung Cộng định lập một khu vực du lịch trên đèo Hải Vân, đã bị báo giới, các nhà quân sự vạch ra và yêu cầu dừng lại. (Thanh Lan)