29/05/2016 | 0

Việt Nam bội chi ngân sách 3 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2016

Việt Nam bội chi ngân sách 3 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2016

Do những khoản nợ và viện trợ đến hạn phải trả, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam loan báo bội chi ngân sách trong 5 tháng đầu năm 2016 lên đến gần 3 tỷ Mỹ.

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, số thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm là 346,200 tỷ đồng, bằng 34% dự toán cho cả năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách lên tới 412,600 tỷ đồng, bằng 32.4% dự toán cho cả năm. Ngân sách chỉ dành 64,300 tỷ đồng chi cho đầu tư phát triển, trong khi phải chi tới 55,000 tỷ đồng để trả các khoản nợ và viện trợ.

Theo Tổng Cục Thống Kê, trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã bội chi ngân sách 66,400 tỷ đồng, tương đương 2.95 tỷ Mỹ kim. Theo các chuyên gia thì mức bội chi này tương đối lớn trong bối cảnh các hàng rào thuế quan đang dần được cắt giảm, khiến cho thu ngân sách thêm khó khăn. Chuyên gia của Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam cho rằng, việc dành quá nhiều tiền ngân sách để trả nợ sẽ tạo ra một rủi ro lớn cho việc đầu tư, hạn chế nguồn tài chính dùng để tạo ra năng suất lao động, hỗ trợ giáo dục, y tế và các lĩnh vực khác.

Ngân Hàng Thế Giới dự báo trong năm nay, nợ công của Việt Nam sẽ tăng lên tới 63.8% GDP, và sẽ tăng dần tới 64.7% GDP vào năm 2018. Với đà này, nợ công của Việt Nam sẽ chạm giới hạn trả nợ của chính phủ là 65% trong vòng 3 năm tới.

Huy Lam / SBTN