15/11/2013 | 0

VIỆT NAM BÓ TAY TRƯỚC NẠN TRỘM CỔ VẬT

VIỆT NAM BÓ TAY TRƯỚC NẠN TRỘM CỔ VẬT

Tin Huế – Dư luận Việt Nam vẫn còn đang xôn xao vì các vụ mất trộm cổ vật vừa xảy ra ở các khu di tích nổi tiếng. Ý kiến đóng góp của một số chuyên viên nghiên cứu cổ vật còn chỉ trích thái độ bàng quan của các cán bộ thẩm quyền. Vụ tu sĩ trụ trì chùa Chân Long, ở xã Chàng Sơn, Hà Nội bí mật phế bỏ tượng cổ đặt giữa sân chùa để đưa ngôi tượng mới giống y mình vào an vị tiếp tục gây xôn xao dư luận mấy ngày nay. Tuy nhiên báo này nói rằng vấn đề nguy cấp hơn là việc bốn con rồng đá, cổ vật đặt tại ngôi chùa đã biến mất lúc nào không hay. Có ý kiến cho rằng người ta đã thay vào đó bốn con rồng khác sơn xanh đỏ vô giá trị. Vì không có hồ sơ để lại, các con rồng đá cổ vật không được lưu giữ bằng hình vẽ chi tiết, coi như tang chứng, vật chứng không còn. Sự kiện mới nhất đang gây xôn xao nữa là vụ chính quyền một làng ở tỉnh Bắc Ninh đang rao bán cây xưa cổ thụ 200 tuổi. Theo chủ tịch Hội Di Sản Văn Hóa, cây xưa trăm tuổi đó là di sản, cần phải được lưu giữ không khác các cổ vật của quốc gia. Một số chuyên viên khác còn nói rằng đã đến lúc cần gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng bảo vệ cổ vật, di tích quá kém của các địa phương tại Việt Nam.