01/05/2015 | 1

Việt Nam bị đề nghị đưa trở lại danh sách các quốc gia đáng quan tâm

Việt Nam bị đề nghị đưa trở lại danh sách các quốc gia đáng quan tâm

Côn an đàn áp giáo dân Mỹ Yên.

Bản phúc trình thường niên đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam và 6 nước khác, vào danh sách các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt. Chủ tịch USCIRF, tiến sĩ Katrina Lantos Swett, phát biểu nhân dịp công bố phúc tình năm nay rằng không có ngày nào mà không có ít nhất một quốc gia trong danh sách này bị nêu tên về tình hình đàn áp tự do tôn giáo. Cũng theo ông Swett, sự khủng hoảng nhân đạo xuất phát từ những đợt khủng bố, đe dọa và bạo động trong năm 2014 đáng báo động trên thế giới.

Báo cáo nói hiện có ít nhất từ 100-200 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm tại Việt Nam, trong số này có những người bị tù tội chỉ vì hoạt động tôn giáo hoặc cổ súy cho tự do tôn giáo. USCIRF cho biết các vi phạm về tự do tôn giáo không những tiếp diễn ở Việt Nam mà trong một số trường hợp thậm chí còn tệ hại đi.

Bản phúc trình của USCIRF nêu ra nhiều trường hợp về đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, như vụ đàn áp Giáo Xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng, bỏ tù các thanh niên Công Giáo, đàn áp và bỏ tù những những người Hmong và Thiểu Số Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, kiểm soát các hoạt động của Phật Giáo Hoà Hảo và Cao Đài, tịch thu đất đai tài sản của các tổ chức tôn giáo. Tại một số nơi, CSVN còn bắt các tín đồ phải bỏ đạo.

Bản phúc trình của USCIRF nêu lên Nghị Định 92 về tôn Giáo của Việt Nam, nói rằng đây là một bước thụt lùi sẽ tạo nhiều khó khăn cho các nhóm tôn giáo đang hoạt động không chính thức.

Theo khuyến nghị của USCIRF, ngoài việc đưa Việt Nam vào danh sách CPC, chính phủ Hoa Kỳ cần tiếp tục thúc đẩy Hà Nội soạn thảo các điều luật mới đơn giản hóa các điều kiện đăng ký hoạt động tôn giáo, cho phép người dân được quyền chọn lựa đăng ký hay không, và bảo đảm rằng những ai không đăng ký vẫn được phép hoạt động tôn giáo hợp pháp và thỏa đáng.

Bên cạnh đó, vẫn theo đề nghị của USCIRF, Washington nên nhất quán và công khai nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội trong mọi cấp độ của mối quan hệ, kể cả trong các cuộc thảo luận song phương về quân sự, thượng mại, an ninh, và kinh tế.

USCIRF cũng kêu gọi chính phủ Mỹ bảo đảm rằng các cuộc đối thoại nhân quyền thường niên với Việt Nam dẫn tới các hành động và kết quả cụ thể liên quan đến nhân quyền và tự do tôn giáo và báo cáo Quốc hội tiến bộ trong các vấn đề này.

Kể từ năm 2001 tới nay, USCIRF hằng năm liên tục đề nghị liệt kê Việt Nam vào danh sách CPC. Trong hai năm 2004, 2005, do đề xuất của Uỷ hội, Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách CPC trước khi được rút tên ra vào cuối năm 2006.

Ngoài Việt Nam, một số nước cũng bị Ủy Hội đề nghị đưa vào danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo như Trung Cộng, Eritrea, Iran, Bắc Hàn, Sudan, Uzbekistan…

Thanh Lan / SBTN